Jaarvergadering 2 april

Op dinsdagmiddag 2 april heeft Stichting Huurders Belang Teylingen haar jaarvergadering gehouden in het Gildehof. Onze dank gaat uit naar de gastvrijheid die ons is geboden door de dames van de Bewoners Commissie met drankjes en hapjes. Behalve de bestuursleden van de Bewoners Commissies waren ook enkele deelnemers van de achterbanraadpleging aanwezig. Ook Mw. Ingrid […]

Aanmelding achterban raadpleging

Beste huurders van Vooruitgang. Wij hebben veel vragen gekregen van huurders die niet geselecteerd waren door Vooruitgang of de brief te laat hebben ontvangen en toch willen meepraten . Daarom hebben wij besloten dat ook andere geïnteresseerde huurders van Vooruitgang zich kunnen aanmelden ook na 18 december nog tot het maximum van 50 personen is […]

Nieuw woonruimte verdeel systeem

Uitnodiging Thema avond OP WOENSDAG 12 DECEMBER AANVANG 19.30 UUR Een nieuw woonruimte verdeelsysteem. De Huurders Holland Rijnland organiseren in samenwerking met Huurders Belangen vereniging” De Eendracht” deze thema avond. Wie niet inlogt ligt er uit. Zo dreigt het te gaan bij de vervanger van woningnethollandrijnland. Holland Rijnland heeft besloten te stoppen met het huidige […]

Invloed uitoefenen op de toekomst van huren in Teylingen

Invloed uitoefenen op de toekomst van huren in Teylingen U huurt een woning van Woonstichting Vooruitgang. Huurdersbelang Teylingen is de officiële en erkende belangenbehartiger voor de huurders in Teylingen. Woonstichting Vooruitgang wil fuseren en Huurdersbelang Teylingen hoort graag uw mening hierover. In deze brief leggen wij u uit op welke manier u mee kunt denken. […]

Spreekuur

Stichting Huurdersbelang Teylingen behartigt de belangen van alle huurders van Wst. Vooruitgang. Indien U behoefte heeft kunt U met ons bestuur een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. U kunt dit via ons contact formulier  http://huurdersbelangteylingen.nl/contact/ aanvragen  waarna wij contact met U opnemen voor een afspraak.

Persbericht Woonbond : Uitspraak rechter over gluurverhoging

Persbericht Rechter: Belastingdienst moet schadevergoeding betalen om Gluurverhoging 31 mei 2018 De Belastingdienst moet een huurder een schadevergoeding betalen omdat er in de periode van 2013 tot en met 2016 inkomensgegevens verstrekt zijn aan de verhuurder, terwijl hier geen wettelijke basis voor was. De Belastingdienst overtrad hiermee zijn geheimhoudingsplicht en de huurder heeft hier financiële […]

Verslag werkoverleg HBT-WST Vooruitgang

Verslag werkoverleg met Wst Vooruitgang op 7-5-2018   Wateroverlast Zandslootkade Naar aanleiding van vragen van bewoners deelt WST Vooruitgang mede dat de wateroverlast  in de kruipruimten reeds lang bekend is al bij de bouw van de woningen. Komt mede door de grondwaterstand en het Waterschap. De woningen hebben ook speciale vloeren gekregen bij de bouw […]

Foto’s SassemBourg

In Januari jl. vond de overdracht van de voorzittershamer plaats tijdens de Nieuwjaarsborrel. Het heeft door omstandigheden even geduurd maar de foto’s hiervan staan op de Pagina van SassemBourg onder Bewonerscommissies. en hieronder.   Foto’s Nieuwjaarsborrel 2018

Bouw 28 appartementen Engelse Tuin gestart

Vandaag 16 april 2018 is een begin gemaakt met de bouw van 28 sociale huurappartementen in het plan Engelse Tuin te Voorhout. Wethouder Bas Brekelmans en Cor Vink voorzitter van Huurdersbelang Teylingen waren bij de eerste handelingen betrokken. Cor Vink benadrukt ook dat  28 woningen niet genoeg is: “de druk op de sociale huurmarkt is […]

Verslag Jaarvergadering 15 maart 2018

Op 15 maart 2018 is de jaarvergadering over 2017 gehouden in de recreatieruimte van het Gildehof.  De notulen hiervan volgen later. Het bestuur heeft verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar waarbij de bewonerscommissies werden geïnformeerd. Het jaarverslag 2017 staat op de pagina Informatie. Het bestuur bedankt de voorzitter van het Gildehof Mw. L. Stijnman de […]

Notulen Jaarvergadering 2017

Verslag Jaarvergadering Stichting Huurdersbelang Teylingen Datum/tijd 9 maart 2017 om 19:30 uur Plaats Recreatieruimte van Het Palet aan de Rembrandtlaan te Sassenheim Aanwezig HBT: mevr. G. Boes (pm), dhrn. C. Vink (vz) en B. van der Kwast (lid) BC Kooiflats: mevr. J. van der Horst (vz), dhrn. E. Krom (lid) en M. Geerling (lid) BC […]

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017 stichting HuurdersBelang Teylingen (conform artikel 15 vierde lid van de Statuten).     Het afgelopen jaar 2017 is enerverend geweest voor ons.   De nieuwe woningwet houdt in dat huurdersorganisaties meer zeggenschap hebben gekregen. Dat betekent voor ons dat er stapels documenten zijn te bestuderen. En we vergaderen heel wat af. Dit jaar […]

Huurderscommissie SassemBourg stelt zich voor

Op donderdagmiddag 20 april jl. heeft de Huurderscommissie SassemBourg (HCS) zich voorgesteld aan de huurders in het Atrium onder het genot van een drankje en een hapje. Voorzitter Bert van de Kwast opende de bijeenkomst door te vertellen wat de doelstelling van  de huurderscommissie is. Hij vertelde o.a. dat wij geen klachtenloket zijn  maar willen […]

Bewonerscommissie Kooiflats

Door: Lenie Witteman. Bewonerscommissie Kooiflats is in februari 2016 opgericht. De reden hiervan is dat er een grote renovatie aan kwam. Wij als bewoners wilden hier heel graag inzage en inspraak in hebben. En zo is de bewonerscommissie een feit geworden. We hebben goed contact met de medewerkers van de Woonstichting. Zijn al diverse malen […]

Huurdersbelang Teylingen profileert zich

TEYLINGEN, door Cor Vink  –  Huurdersbelang Teylingen is een stichting, die de belangen behartigt van de huurders van Woonstichting Vooruitgang. De afgelopen jaren gebeurde dit onder de naam SBS e.o., maar vanaf 2017 zullen zij dit doen onder de naam: Huurdersbelang Teylingen. Op 12 december 2016 heeft Huurdersbelang Teylingen samen met andere huurdersbelangverenigingen, de gemeenten […]