Artikelen door ggroenbos(Webmaster)

Lokale Monitor Wonen

De betaalbaarheid van woningen en de verdeling van de woningvoorraad staan hoog op de lokale agenda voor bestuurders van gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties. Gemeenten stellen woonvisies op en maken samen met corporaties en huurdersorganisaties prestatieafspraken. Hiervoor zijn betrouwbare lokale cijfers noodzakelijk. De Lokale Monitor Wonen voorziet in deze behoefte. Kijk op onderstaande link voor de […]

Huurverhoging 2019

Zoals elk jaar heeft Huurders belang Teylingen ook dit jaar met Woonstichting Vooruitgang onderhandeld over de komende huurverhoging om de woonlasten voor de laagst betaalden zo laag mogelijk en betaalbaar te houden. Wettelijk mag de Woonstichting inflatie 1,6 % plus 1 %  verhogen. Wij hebben ze gehouden aan het Sociaal akkoord wat pas in 2020 […]

Jaarvergadering 2 april

Op dinsdagmiddag 2 april heeft Stichting Huurders Belang Teylingen haar jaarvergadering gehouden in het Gildehof. Onze dank gaat uit naar de gastvrijheid die ons is geboden door de dames van de Bewoners Commissie met drankjes en hapjes. Behalve de bestuursleden van de Bewoners Commissies waren ook enkele deelnemers van de achterbanraadpleging aanwezig. Ook Mw. Ingrid […]