IMG_0088

Van de Voorzitter,

Graag wil ik me voor zover nog niet bekend even voorstellen.

Ik ben Cor Vink, 65 jaar en gepensioneerd na een werkzame periode van 50 jaar.

Sinds 1975 huren mijn vrouw en ik een woning van de woonstichting de Vooruitgang.

Eerst een flat in de Platanenlaan  en sinds 1980 een eengezinswoning in de Narcissenlaan.

3 jaar geleden heb ik gereageerd op een oproep voor bestuursleden van het toenmalige SBS eo.

Na veel cursussen bij de Woonbond en veel gesprekken bij de Vooruitgang heb ik nu het idee dat ik begrijp waar het allemaal over gaat!

Het is best wel een ingewikkelde materie huisvesting.

In de afgelopen periode heb ik me bezig gehouden met leiding geven aan het bestuur, overleg plegen met de woonstichting en het deelnemen aan externe vergaderingen, oa het opstellen van de prestatieafspraken met de Wst en de gemeenten (zie ook over ons op deze site).

Naast deze functie ben ik ook nog toegetreden als Voorzitter van een overkoepelend orgaan voor sociale huurders t.w. Huurders Holland Rijnland.

Met dit orgaan proberen we met zoveel mogelijk huurders uit de omliggende gemeenten een vuist te maken en een gesprekspartner te zijn voor de overheid.

Hoogachtend

Cor Vink

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Dhr. Cor Vink – voorzitter

Mw. Géke Boes – penningmeester

Mw. Desiree Groenbos – plv Secretariaat

Dhr. Ger Groenbos- webmaster (email: webmaster.hbt@gmail.com)