Bewonersvereniging ”Het Gildehof”

Het bestuur van de bewonersvereniging stelt zich als doel de belangen van haar leden, die betrekking hebben tot de woningen, de woonomgeving en het bevorderen van de leefomgeving in de directe omgeving te behartigen.

Omdat wij bewoners van ” Het Gildehof ” in het gelukkige bezit zijn van een Atrium in het wooncomplex kunnen wij meer doen dan alleen de belangen behartigen.

Onze activiteitencommissie verzorgt wekelijks een programma in het Atrium, op woensdagmiddag koffie drinken en biljarten, op vrijdagavond sjoelen en klaverjassen, voor deze activiteiten is veel animo.

Naast deze activiteiten organiseert de commissie ook nog een bingo een warm en koud buffet en andere festiviteiten zoals bijvoorbeeld een paasviering en kerstviering enzovoort.

Zo u ziet wordt er veel georganiseerd in ” Het Gildehof ” en dat bevordert de saamhorigheid en sociale contacten.

Nieuwspagina Het Gildehof

 

H J de Vries                              Gildehof 14   Tel: 213707  Voorzitter/secretaris

D Poelstra                                 Gildehof 20   Tel: 221940  Penningmeester

R C van den Abeele                  Gildehof 28   Tel: 214373  Bestuurslid

A W Stijnman-de Bruin            Gildehof 25   Tel: 516530  Bestuurslid