Door Lenie Witteman:

 

Bewonerscommissie Kooiflats heeft naar aanleiding van de berekening servicekosten van WST Voortuitgang actie ondernomen. Na enig rekenwerk bleek dat de teruggave hoger was dan was uitgekeerd aan de bewoners.
In samenwerking met WST Vooruitgang heeft de Bewonerscommissie een herberekening gedaan en hebben de bewoners extra geld teruggestort gekregen.
Pluspunt weer voor Bewonerscommissie Kooiflats!