Jaarvergadering 2 april

Op dinsdagmiddag 2 april heeft Stichting Huurders Belang Teylingen haar jaarvergadering gehouden in het Gildehof. Onze dank gaat uit naar de gastvrijheid die ons is geboden door de dames van de Bewoners Commissie met drankjes en hapjes.

Behalve de bestuursleden van de Bewoners Commissies waren ook enkele deelnemers van de achterbanraadpleging aanwezig. Ook Mw. Ingrid Tijsen van Huurders Belangenvereniging van Stek uit Lisse was door Cor uitgenodigd.

Hieronder treft U het jaarverslag over 2018 aan. Zodra de notulen van de vergadering door het bestuur zijn goedgekeurd worden die ook geplaatst.

Jaarverslag 2018

Aanmelding achterban raadpleging

Beste huurders van Vooruitgang.

Wij hebben veel vragen gekregen van huurders die niet geselecteerd waren door Vooruitgang of de brief te laat hebben ontvangen en toch willen meepraten .

Daarom hebben wij besloten dat ook andere geïnteresseerde huurders van Vooruitgang zich kunnen aanmelden ook na 18 december nog tot het maximum van 50 personen is bereikt.

Kijk U voor de avonden op ons eerder bericht http://huurdersbelangteylingen.nl/invloed-uitoefenen-op-de-toekomst-van-huren-in-sassenheim-2/

Dus wilt U meepraten meld U zich  snel aan  via www.denieuwewind.nl/teylingen

email: thea@denieuwewind.nl

Namens het bestuur

Cor Vink