Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017 stichting HuurdersBelang Teylingen (conform artikel 15 vierde lid van de Statuten).

 

 

Het afgelopen jaar 2017 is enerverend geweest voor ons.

 

De nieuwe woningwet houdt in dat huurdersorganisaties meer zeggenschap hebben gekregen. Dat betekent voor ons dat er stapels documenten zijn te bestuderen. En we vergaderen heel wat af. Dit jaar hebben we als bestuur 11x vergaderd. Daarnaast hebben we vergaderd met de wooncommissies van de complexen, met woonstichting bestuurlijk en inhoudelijk, met de Raad van Commissarissen, met de werkorganisatie HLTsamen (Hillegom-Lisse-Teylingen), De Woonbond en de regio Holland Rijnland.

Niet alleen de stichting HuurdersBelang Teylingen maar ook de bewonersvereniging De Kooiflats is heel druk geweest met de renovatie van de Kooiflats.

 

En om bij te scholen volgen we cursussen van de Woonbond. Ook werd er aan onze nieuwe website gewerkt. Op deze website kunnen we onze huurders informeren. Komend jaar zullen we deze site nog intensiever benutten.

Al met al een drukke agenda. Gelukkig hebben we dit jaar drie nieuwe bestuursleden erbij gekregen in de personen van Desiree Groenbos (plv. secretaris/notulist), Ger Groenbos (webmaster) en Bert van der Kwast (secretaris). Hiermee is het bestuur weer voltallig geworden.

 

Er komt dus veel op ons bordje, o.a.:

(Onderhouds)begroting, participatiebeleid, sociaal plan bij renovatie, verkoop Kagervoorde flat, ondernemingsplan en onderhoudsbeleid.

Ook wordt de stand van zaken van de diverse projecten van woonstichting Vooruitgang regelmatig  doorgenomen.

Als extra aandachtspunt mogen we toch wel de prestatieafspraken tussen de bewonersvereniging, de gemeente Teylingen en de woonstichting benoemen.

Stichting HuurdersBelang Teylingen neemt als volwaardig partij deel aan het tripartite overleg over de prestatieafspraken. Het woordje ‘tri’ betekent ‘drie’. Drie partijen dus.

Diverse standpunten en meningen worden besproken. Een en ander dwingt partijen tot visievorming, rol bepalen, onderhandelen, besluitvorming en handelen.

Een heel proces. Een speelveld waar soepel geschakeld moet worden tussen de verschillende partijen.

Ons belangrijkste gespreksonderwerp was in deze het huurbeleid en de afname van de hoeveelheid goedkope huurwoningen.

Ook werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen woonstichting en onze vereniging voorbereid. Hierin worden de afspraken vastgelegd die de belangenbehartiging bevorderen. Ook de overleg- en scholingsmogelijkheden zijn hierin beschreven en tevens de taken en bevoegdheden.

 

Ja, en dan de huurprijzen. De huurders hebben de afgelopen jaren behoorlijk moeten inleveren op hun inkomen. De huren stegen aanzienlijk. Gelukkig heeft de woonstichting – voor dit jaar – door actie van HuurdersBelang Teylingen het tij een beetje gekeerd. De huren zijn minder gestegen dan in eerste instantie voorgesteld door de woonstichting. Laten we hopen dat ook de komende jaren dit patroon wordt voortgezet. En dat de regering sociaal meedenkt. Alleen blijft er een probleem bestaan ten opzichte van een groep die geen huursubsidie ontvangt. Je kunt al de sigaar zijn met een paar luttele euro’s teveel aan inkomen. De huur kan dan een groot deel van je inkomen wegsnoepen.

 

Per 1 januari 2017 zijn de huurprijsgrenzen verruimd. Dit betekent dat men vaker kan reageren op een passende woning.

In de woningwet is geregeld dat de huur van een woning moet passen bij het gezinsinkomen. Voor woningzoekenden met een inkomen hoger dan 36.165,00 euro wordt het moeilijk een passende huurwoning te vinden, omdat deze groep als secundair wordt gezien.

Op woningen met een huurprijs tot 592,55 euro kunnen alle woningzoekenden met een gezamenlijk belastbaar inkomen tot 36.165,00 euro reageren.

 

Bestudeert men de nieuwe richtlijnen dan valt er uit op te maken dat er veel mensen buiten de boot vallen. Zij zullen een andere uitweg moeten zoeken. Een paar alternatieven zou kunnen zijn om een huurwoning van de woonstichting te kopen. Of een andere vrijgekomen woning. Het probleem is dat huurwoningen in de vrije sector vaak hoge huren hebben. Een tekort aan huurhuizen drijft de prijs op.

Gemeente Teylingen, woonstichting Vooruitgang en stichting HuurdersBelang Teylingen beseffen dat ook voor die mensen een oplossing moet komen. Ook dit gegeven past in de woonvisie.

Het is voor ons van groot belang dat we onze slagkracht behouden. Er komt veel op onze schouders.

 

De stichting HuurdersBelang Teylingen komt voor u op. Zij kunnen echter niet voor de volle honderd procent presteren, als haar achterban haar stem niet laat horen.

Het bijwonen van de algemene vergaderingen en/of informatiebijeenkomsten betekent niet alleen draagkracht en alertheid. Ook kennisverrijking is aan de orde. En tal van mede belanghebbende bewoners maakt ons werk interessant, nuttig, maar ook  plezierig.

De samenwerking met de woonstichting is levendig en beslist niet saai. Ze houden ons voortdurend bezig onder andere met plannen voor sloop en nieuwbouwbesluiten.

 

Inmiddels zult u uit de pers hebben vernomen dat er interne strubbelingen zijn bij de woonstichting. De complete Raad van Commissarissen is afgetreden en dit betekent komend jaar extra werk bij het benoemen van nieuwe commissarissen, waarbij wij ook een rol hebben te vervullen.

 

U hoort het al, we hebben u nodig. U bent onze stem. Denk met ons mee en zeg het voort.

 

Dames en heren, dit was het jaarverslag van 2017. Dank U!

 

Het bestuur van de stichting HuurdersBelang Teylingen.

De voorzitter,                                               de secretaris,

 

 

 

C.J. Vink                                                        B. van der Kwast

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.