Over ons

We hebben een nieuwe naam

Door Cor Vink
We hebben een nieuwe naam sinds 6 december 2016.

SBS eo heet voortaan Huurdersbelang Teylingen.

Ik wil beginnen met u iets te vertellen over de prestatie afspraken welke onlangs zijn getekend.

Om te beginnen heeft de gemeente Teylingen een extern bureau ingehuurd om de bevolkingsgroei en samenstelling te voorspellen voor de komende 10 jaar. Dus hoeveel eenpersoonshuishoudens telt Teylingen en hoeveel bejaarden zijn er of komen er in de komende 10 jaar. Vanuit die gegevens is een woonvisie opgesteld waarin staat hoeveel en wat voor soort woningen er de komende 10 jaar nodig zijn om zoveel mogelijk inwoners te huisvesten.

Minister Blok heeft vorig jaar een nieuwe woningwet door de kamer laten aannemen, waardoor de rol voor bewonerscommissies groter is geworden.

In die wet staat onder andere dat de corporaties, de gemeente en de bewonersvertegenwoordiging gezamenlijk moeten vaststellen wat er in het komende jaar nodig is om aan de inhoud van de woonvisie gehoor te geven. Bijvoorbeeld: Hoeveel eenpersoons woningen, hoeveel goedkope en hoeveel ouderen woningen moeten we volgend jaar hebben!

De corporaties doen vervolgens gezamenlijk een bod om aan de behoefte te voldoen. Aan alle partijen is het om te beoordelen of die boden voldoende zijn. Als Bewonersbelang Teylingen hebben wij ingezet op;

          • Het behalen en vasthoudenvan de gewenste aantallen sociale huurwoningwoningen en met name de goedkope en betaalbare woningen.
          • Betaalbaarheid 75% van het bezit met een huur onder de aftoppingsgrens, waardoor er nog huursubsidie aangevraagd kan worden.
          • Wonen en Zorg Ouderen huisvesting.
          • Duurzaamheid, in 2022 alle woningen van de vooruitgang minimaal energie label B.
          • Bouw kleinere en betaalbare woningen.

In deze afspraken worden 2 jaar vooruit  gemaakt en er wordt 10 jaar vooruit gekeken! Zodat de corporaties hun beleid nog kunnen aanpassen om het einddoel te behalen.

Elk jaar is er een meetpunt waar de gezamenlijke partijen bekijken of er voldoende gepresteerd is.

Verder staat er in de nieuwe woningwet dat de corporaties zich niet meer met commercieel verhuur mogen bezig houden!

Ze moeten dan ook een scheidingsvoorstel maken hoe zij de commerciële (Daeb) en niet commerciële (niet Daeb) administraties gaan scheiden. Ook hier in zijn wij gevraagd mee te denken en goed of af te keuren!

Dit scheidingvoorstel gaat naar de autoriteit van de overheid voor goedkeuring. Dit alles om te voorkomen dat er geld van de huurders naar commerciële doelen gaat.

Huurverhoging / en of verlaging.

De belasting heeft informatie over inkomens verstrekt aan de corporaties en dat mochten ze niet. minister Blok heeft dat snel met een wet aangepast en nu mag het wel,

Ten slotte wil ik u nog even voor stellen aan ons nieuwe bestuurslid! Mw. De Keijzer heeft het bestuur verlaten en voor haar in de plaats is Dhr. Bert van de Kwast als secretaris aangetreden en Dhr. Ger Groenbos als bestuurslid alsmede Mw. D. Groenbos.

Onze vernieuwde website is inmiddels in de lucht, ook u mag daar natuurlijk iets opzetten, stuur de tekst naar ons email-adres via de contactpagina en wij zetten het er voor u op.

Het bestuur bestaat v.l.n.r. uit Géke Boes (financiën), Cor Vink (voorzitter) en Marion Tahapary – Keislair (secretariaat)