Persbericht Prestatieafspraken

Woonvisies vertaald naar prestatieafspraken 2019

Betaalbaar, duurzaam en langer zelfstandig wonen, dat spraken de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, woningcorporaties Stek en Vooruitgang en de huurdersbelangenverenigingen HBVB en HBT af in de Prestatieafspraken Wonen voor 2019. De prestatieafspraken werden op donderdag 13 december getekend in het bestuurscentrum in Voorhout.

De partijen sloten zowel afspraken voor de drie gemeenten gezamenlijk (Bollen-3) als ook lokale afspraken. De afspraken zijn gemaakt op basis van de woonvisies van de Bollen-3 en de drie afzonderlijke gemeenten. De corporaties brachten in juni hun bod uit op de woonvisies en de partijen zijn op basis daarvan in gesprek gegaan. Het resultaat van de gesprekken zijn de prestatieafspraken voor 2019, met een doorkijk naar 2020.

De afspraken gaan over veel verschillende onderwerpen, die allemaal met wonen te maken hebben. Ze gaan onder andere over het bevorderen van doorstroming, het verkleinen van het tekort aan woningen voor lage inkomens, nieuwbouw en duurzaamheid. Ook zijn afspraken gemaakt over leefbaarheid en het aanbod woningen voor ouderen en specifieke doelgroepen.

Een mooi voorbeeld van deze afspraken zijn het pilotproject Vroeg Eropaf, waarbij de corporaties samen met de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) inzetten op het vroeg signaleren en het verder voorkomen van huurachterstand. Een ander voorbeeld is het project waarbij huurders met een open verbrandingstoestel zoals een geiser het aanbod krijgen om het oude toestel te laten vervangen voor een energiezuiniger en veilig toestel.

De huurdersbelangenverenigingen zijn tevreden met hun inbreng bij de totstandkoming van de afspraken. “We zijn voornamelijk blij dat de inkomensafhankelijke huurverhoging nog wel genoemd wordt in de prestatieafspraken, maar dat het overleg daarover is teruggebracht naar de reguliere overlegstructuur tussen corporaties en huurdersbelangenverenigingen. Ook zijn we er trots op dat we ons, met resultaat, hebben ingezet voor de omvang van de voorraad in de goedkoopste categorieën huur”.

 

Achtergrond

 

Mensen met een laag- of middeninkomen en specifieke doelgroepen hebben behoefte aan goedkope en betaalbare huurwoningen, terwijl er in de afgelopen jaren juist minder beschikbaar kwamen. De gemeenten willen een veilige en aantrekkelijke woonomgeving met voor iedere doelgroep passende huisvesting. Daarbij staat duurzaam wonen hoog in het vaandel: goed voor het milieu, maar ook goed voor de portemonnee.

 

Om vorm te geven aan deze behoeften, maakten de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, woningcorporaties Stek en Vooruitgang en huurdersorganisaties HBVB en HBT deze prestatieafspraken. De afspraken zijn in goed onderling overleg tot stand gekomen, waarbij alle partners gelijkwaardig aan tafel zaten. De partijen kijken uit naar de voortzetting van de goede samenwerking in 2019!

Op de foto van de ondertekenaars staan v.l.n.r.:

Jolanda Langeveld (wethouder Lisse), Anne de Jong (wethouder Hillegom), Ingrid Tijsen (voorzitter HBVB), Hans Al (directeur-bestuurder Stek), Cor Vink (voorzitter HBT), Peter Pinkhaar (directeur-bestuurder Vooruitgang), Bas Brekelmans (wethouder Teylingen).

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.