Aan de Dagelijks Besturen van:

Bewonersvereniging  Parkstaete

Bewonersvereniging  Het Palet

Bewonersvereniging  Kooiflats

Bewonersvereniging  Het Gildenhof

Huurderscommissie SassemBourg

Sassenheim, november 2018

Betreft: Uitnodiging kerstborrel.

Beste dagelijkse besturen,

Namens het bestuur van stichting Huurdersbelang Teylingen willen wij u uitnodigen voor onze jaarlijkse Kerstborrel.

Mede door uw inzet hebben wij, het afgelopen jaar, de belangen van alle huurders van Woonstichting Vooruitgang weer goed kunnen behartigen.

Wij zouden het bijzonder fijn vinden om u te mogen begroeten op:

Dinsdag 18 december 2018

Vanaf 15:30 uur in Grand café Graaf Jan in het complex SassemBourg

Jan van Brabantweg 3, 2171 HC Sassenheim

Voor de organisatie is het belangrijk om te weten hoeveel personen er komen.

Daarom een vriendelijk doch dringend verzoek om vóór 14 december 2018 door te geven of u aanwezig zal zijn. Dat kan via de e-mail: secretaris.hbt@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Cor Vink                                                                                      Bert van der Kwast

Voorzitter                                                                                   Secretaris